• YARIM ALTIN
  8.536,00
  % -0,83
 • AMERIKAN DOLARI
  32,6023
  % 0,39
 • € EURO
  34,7932
  % 0,16
 • £ POUND
  40,6293
  % 0,07
 • ¥ YUAN
  4,5020
  % 0,17
 • РУБ RUBLE
  0,3499
  % 1,00
 • BITCOIN/TL
  2117552,361
  % 4,32
 • BIST 100
  9.469,48
  % -0,58
Reklam
Reklam

Borca Batık Mirasın Reddi

Borca Batık Mirasın Reddi
Reklam

Borca batık mirasın reddi, açılan miras davalarında mücadele edilecek unsurlardan biri de mirasın borca batık olduğu durumdur. Bir mirasçının mirasına erişiminin reddedilip reddedilmeyeceği burada gündeme getiriliyor. Mirasçının alacakları ve borçları karşılaştırıldığında, mirasbırakanın borçlu olup olmadığı, miras bırakanın alacaklarından daha fazla borcu olup olmadığına bakılır. Miras bırakanın aldığından fazla borcu varsa, mirasın borçlu olduğu kabul edilir.

Borca Batık Miras Nedir?

Borca batık mirasın reddi mirasçının vasiyetinde alacaktan fazla borç bulunduğundan, mirasçının mirasında hatırı sayılır miktarda borcunun bulunduğu anlaşılmaktadır. Mirasçının merhumun ölümünden sonra miras ilan edildikten sonra mirasçının tüm malvarlığı sayılır. Miras bırakanın taşınır ve taşınmazlar, alacaklar, borçlar ve banka hesapları dahil olmak üzere tüm mali durumu dikkate alınarak hesaplanır.

Bu hesap ve işlemlerden sonra, mirasçının kârlı sayılması halinde miras, tayin edilen mirasçılar ile kanuni mirasçılar arasında tereke payları oranında bölünür. Ancak miras bırakan borçlu ise, mirasçılar kendilerini olumsuz bir duruma soktukları için borçlarını ödememeyi tercih edebilir. Bu senaryodaki zorluklardan biri, mirasın zaten borçlu olması durumunda ne yapılması gerektiğidir.

Borca Batık Miras ve Mirasın Reddi

Mirasçının borçlu olduğu mirasın önceden bilinmesi mümkündür. Mirasın borçlu olduğunu da hesapladıktan sonra tespit etmek mümkündür. Bu senaryoların her ikisi de mümkündür. Birinin mirasını reddetme kavramı sadece etik bir mesele değil, aynı zamanda belirli süreçleri olan yasal bir meseledir. Mirasçı borçlarını ödemediği için bu durumda mirasın kabul edilmemesi gerekir. Bu duruma uygun tepkidir.

Mirasın borçlu olması durumunda mirasın reddi halinde zamanaşımı sınırlamaları getirilmesi gerektiğinden, mirası reddedemeseler bile birçok kişi mirasçının yükümlülüklerinden sorumlu tutulabilir. Mirasçının mirasına ilişkin borçlarının bulunduğu kesin ise, mirasçıların terekeyi reddetmelerinin gerekmediği kanunda belirtilmiştir. Bunun nedeni, yükümlülükten muaf olmalarıdır.

Bu durumda, miras mali bir yük getiriyorsa, mirasçıların mirası kabul beyanı göstermemeleri gerekir. Diğer bir ifadeyle, mirasçıların kabul ettiklerine dair bir beyan içermemesi halinde, aksine bir beyan olmadığı takdirde miras kendiliğinden reddedilmiş sayılır. Kişiler, terekenin borçlu olduğu hemen anlaşılmasa bile, terekenin ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içinde mirasa karşı dava açma hakkına sahiptir.

Bir diğer husus da, mirasa müdahale edilmesi halinde mirasçının ret davası açma hakkının olmadığıdır. Örneğin, bir alacak mirasçının ölümünden sonra tahsil edilirse, alacağı emreden kişi vakfiyeyi almış sayılır. Çünkü bir alacağı yönetmek bir kabul eylemidir. Bu kişi, miras ayrımcılığı nedeniyle sulh hukuk mahkemesine dava açmaya uygun değildir.

Mirasın Borca Batık Olmasıyla Mirasın Hükmen Reddi

Borca batık mirasın reddi miras kanunlarına göre, “miras” deyimi, bir kişinin öldüğü zaman terekesinin oluşturduğu mal ve varlıkları ifade eder. Bu miras, taşınır veya taşınmaz mal, bir hak veya borç veya bu üçünün herhangi bir bileşimi olabilir. Kabul edildikten sonra mirasın mevcut haliyle kabul edilmesi beklenir. Reddedilirse, mevcut haliyle reddedilecektir.

Miras payını kabul etme veya reddetme seçeneğine sahipsiniz. Mülkün borcu olduğundan, yasal mirasçılar miraslarının alıkonulmasını talep etme hakkına sahiptir. Mirasın borçlu olduğu tespit edilirse, mirasın müsadere davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılabilir.

Terekenin Borca Batık Olması Davası Kanun Maddeleri

Yargıtay’ın verasetle ilgili açıklamaları ve kararları: Önemli miktarda borç ve terekenin reddi opsiyon olarak sunulmuştur. Mali yükümlülükler nedeniyle miras kabul etmeme iddiaları HMK’nın yürürlüğe girmesini müteakip ilk derece mahkemesi, terekenin acizliğinin tespiti ve davanın değeri ne olursa olsun “mirasın hükümlü reddi” davalarına bakacaktır.

Vasiyetçinin mirasının mali yükümlülüklere tabi olduğuna dair yasal bir tespit veya açık bir gösterge olmalıdır. Terekenin kaybedilmesi durumunda, vasiyetçinin borcunun, ölüm anında tüm alacak ve mal varlığından fazla olması gerekir. Bunlar, dava onaylanmadan önce yerine getirilmesi gereken temel kriterlerdir. Bir başka açıdan bakarsanız, terekedeki borçlar, ölen kişinin ölüm tarihinde varlıkları aştığı takdirde, tereke borçlu olacağından, temerrüt halinde miras yasaklanacaktır.

Borca Batık Mirasın Reddi Dilekçe Örneği

Dilekçe örneğini indirmek için tıklayın: borca-batik-mirasin-reddi-dilekce-ornegi

borca batik mirasin reddi dilekce ornegi

Reklam
YORUMLAR YAZ