• YARIM ALTIN
  8.530,00
  % -0,90
 • AMERIKAN DOLARI
  32,6037
  % 0,39
 • € EURO
  34,8196
  % 0,23
 • £ POUND
  40,6399
  % 0,10
 • ¥ YUAN
  4,5020
  % 0,17
 • РУБ RUBLE
  0,3499
  % 1,02
 • BITCOIN/TL
  2115087,400
  % 3,46
 • BIST 100
  9.457,79
  % -0,70
Reklam
Reklam

İcra İflas Kanunu Yönetmeliği Nedir?

İcra İflas Kanunu Yönetmeliği Nedir?
Reklam

İlk kez 9 Haziran 1932 yılında kabul edilen icra iflas kanunun yürürlüğe ise 4 Eylül 1932 yılında girmiştir. 2004 sayılı kanun olarak kabul gören icra iflas kanunu bu tarihten itibaren uygulama esasına göre kurallara uygun şekilde yürütülmektedir. Alacaklı borçlu ilişkilerinde işlemlerin nasıl ve neye göre yürütüleceğini belirten bu kanunun uygulama esasları da son derece etkin şekilde sürdürülmektedir. İcra iflas kanunu nedir? Neleri kapsar gibi sorular genellikle alacaklıların merak ettiği konulardandır. Elbette bu kanun borçluları da ziyadesi ile ilgilendirmektedir. 1932 yılından itibaren 2 Temmuz 2012 yılına kadar uygulama esasında değişiklik olmamış olup, 6352 sayılı kanun ile değişikliğe gidilmiştir.

İcra İflas Kanunu Neleri Kapsar?

Alacaklının borçlu karşısında mağdur olmaması ve alacağını tahsis edebilmesi için kanuni bir süreç söz konusudur. Bu kanuni süreç icraya verilme işlemi ile birlikte başlamaktadır. Elbette her icraya veren kişi alacağını doğrudan tahsis eder anlamı içermemektedir. İcranın gerçekleşebilmesi için kanuni olarak onay alınması gerekmektedir. İcra iflas kanunu neleri kapsar konusuna gelecek olursak, bir kişinin diğer bir kişiden ya da kuruluştan alacağını tahsis edebilmesi ile doğru orantı orantılıdır. Yani ortada bir alacak ve borç ilişkisi varsa bu kanun kapsamına doğrudan girmektedir. Her halükarda alacaklı ve borçlu işleyişini bu kanun ile yürütmek mümkündür.

İcra İflas Kanunu 28. Madde

Bu kanun maddesi taşınmaz davalarında davacı lehine hüküm verilmesi durumunda işleme konulmaktadır. Davacının taşınmaz mal ile alakalı talebi olmadan mahkeme tarafından borçlunun tabu siciline bildirilmesini içerir. Taşınmazlar ile alakalı mahkemece hüküm verildiğinde ilerleyen süreçlerde dava davacı lehine kesinleşmesi durumunda hükmün uygulanması için tapuya bildirim söz konusudur. Yapılan bu bildirim ile birlikte borçlunun taşınmaz malları ile alakalı işlem yapması engellenir. Taşınmazlar satılarak alıcıya alacağı miktar teslim edilir.

İcra İflas Kanunu 36. Madde

İcra kararının verilmesi ile birlikte icra müdürü icraya dair borçluya belirli bir süre vermektedir. Bu süre sadece zorunluluk hallerinde uzatılabilmektedir. Borçlunun borcuna dair bildireceği mala göre hareket edilmesi söz konusudur. Eğer borçlu devletse ya da adli yardımdan yararlanan birisi ise bu durumda teminat gösterme gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Teminata dair belirlenen esas üzerine kurulu bu maddede icranın geri bırakılması gibi etkinlikler de söz konusu olmaktadır.

İcra İflas Kanunu 40. Madde

Bölge adliye mahkemesince bir ilamın kaldırılması ya da temyizen bozulma gibi durumlarda icra muameleleri olduğu yerde durdurulmalıdır. Yeni karar çıkana dek herhangi bir işlem yapılmamakla birlikte kararın bozulması durumunda icranın tamamı ya da kısmı hali eski durumuna iade edilir.

İcra İflas Kanunu 68. Madde

Takibin dayanmış olduğu senet hususi olup, imzaya dair itiraz esnasında borçlu tarafından ret edilmiş ise alacaklı itirazın kendisine yapılan tebliğ tarihinden sonra 6 ay içinde itirazın geçici olarak kaldırılması talep edebilir. Böyle bir talep halinde icra hakimi her iki taraftan da izahat ister. Yeni itirazlar ve taleplerin değerlendirilmesi ile birlikte yeni hüküm de ortaya çıkabilir.

İcra İflas Kanunu 72. Madde

Borçlunun icra takibinden önce ya da takip esnasında borçlu olmadığını ispat etmek adına menfi tesbit davası açabilmektedir. Menfi tespit davası icra takibinden önce açıldığında bu davaya bakan mahkeme, talebin söz konusu olduğunda alacağını yüzde 15’inden aşağı olmama şartı ile teminat gösterilmesi ile birlikte icra takibinde durdurmaya dair ihtiyati tedbir kararı verebilmektedir. Alacaklının uğramış olduğu zarar yine aynı davada takdir olunduktan sonra karara bağlanabilir. Bu kadarında yüzde 25’den aşağı tayin edilmesi söz konusu değildir.

İcra İflas Kanunu 89. Madde

89. kanun maddesi hükmünce hamilene ait olmama ya da cirosu kabil bir senede müstenit olmaması durumlarında alacak ya da sair bir talep hakkı oluşur. Ya da borçlunun üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mal haczedilmesi halinde icra dairesi, haciz ile alakalı haciz ihbarnamesini üçüncü kişiye bildirmektedir. Uygulama esasında üçüncü kişiye göre takipler ve uygulamalar hasıl olabilir.

Reklam
YORUMLAR YAZ