Süt Parası Ne Kadar ve Nasıl Alınır?

0

Yeni doğum yapan annenin ya da anne adayının en çok merak ettiği konudan birisi de süt parası yardım konusudur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından verilen bu destekler yalnızca bir defaya mahsustur. Anneye yapılan her doğum ardından ödenmektedir. Bu fiyatlar her yıl artmaktadır. 2022 yılı anneye ödenen tutar 315 TL’dir.

REKLAM

Süt Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

REKLAM

Süt (emzirme) paraları başvurusu ise özellikle ilk doğumunu yapan anne adayı ve aileleri tarafından merak edilen konu arasında yer almaktadır. Süt parası için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek bulunmamaktadır. Doğum yaptığınız hastaneden süt parası için giriş işlemlerini sistem tarafından yapılmaktadır.

Süt parası doğum ardından yaklaşık 2 ay içinde ödenir. Bu ödemeleri PTT’ye giderek T.C. kimlik numarası söyleyerek alabilirsiniz. Ödeme yalnızca babaya verilir. 4A (S.SK) ve 4B (BAĞKUR) sigorta koluna mensup olarak hizmet sürelerine bağlı ya da kendi adları ile hesabına yaptığı çalışmadan dolayı aylık alan anne ve baba süt parası alabilir.

REKLAM

Süt Parası Nedir?

Kadının çalışma hayatında istihdamlarını artırma ve koruma için Devlet tarafından kadın işçiye çeşitli kanunla getirilen pozitif ayrımcılık yanı sıra maddi olunarak da bir takım yardım kalemi bulunmaktadır. Bu yardım doğum yapan ve aynı anda çalışan kadına doğum yardım, emzirme ve süt yardım, yarım gün çalışma desteğini ve kreş yardımları adı altında para ile parayla ölçülen yardım yapılmaktadır. Ödenen destek annenin brüt maaşları ve çocuk sayılarına göre değişmektedir.

REKLAM

Doğum Paraları (Çocuk Parası)

Devlet tarafından anneye en fazla verilen destek ödemeleri doğum parasıdır. Çocuk paraları olarak da bilinen bu destekler 15 Mayıs 2015 tarihinde sonra dünyaya gelen kişiye verilmektedir. Ayrıca bu destek çalışan ya da çalışmayan bütün kadına ödenmektedir. Bu kapsamlarda ilk çocuk için üç yüz TL, ikinci çocuk için dört yüz TL ve üçüncü ve sonrasında ki çocuklar için altı yüz TL verilmektedir.

REKLAM

Süt Parası Başvurusu

Doğum yardımı başvurusu için başvuru bağlı olunan Nüfus Müdürlüğe yapılmaktadır. Bunun için “Doğum yardımları başvuru dilekçesi” vermelidir. Bu dilekçe sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet il Müdürlüğe gönderilmektedir. Kurumlar tarafından yapılan değerlendirme sonrasında hak kazanan kişiye ödeme yapılmaktadır. Doğum yardımı başvurusu için sonuç e-Devlet üzerinde sorgulanmaktadır. Doğum parasının başvurusu için gerekli evraklar:

REKLAM

  • Doğan bebeğin T.C. kimlik kart. Bu belge doğum parasının talebinde bulunacak çocuğun tam ve sağ doğduğu göstermektedir.
  • Anne ya da baba T.C. kimlik kart. Bu belge doğum parasının talebinde bulunacak kişilerin kimliğini göstermektedir.
  • Doğum para başvurusunda bulunma için başvuru kurumundan alınmış olan belgenin tam ve doğru biçimde doldurulmuş olması gerekmektedir.

Doğum yardımları sorgulama işlemi için e-devlet üzerinde “Doğum parasını sorgulama” seçeneği tıklayarak işlemler yapılabilir. Ayrıca doğum paraları sorgulamasının bir diğer yöntemi ilgili Bakanlıkın ‘183’ ile ‘144’ numara çağrı merkezini aramaktır. Doğum yardımı ödemesi yapılan başvuruların Doğum Yardımı Sistemi (DYS) girildiği ayları takip eden ay içinde hak sahibi tarafından PTT şubesinden temin edilmektedir.

REKLAM

Süt Parası Alma Şartları

Sigortalı kadın ya da sigortalı olmayan eşin doğum yapması durumunda sigortalı erkeklere emzirme ödeneği verilmesi için;

REKLAM

  • Hizmet süresine tabi (4/a lı) çalışan sigortalı için, doğumdan önceki 1 yıl içerisinde en az yüz yirmi gün kısa vadeli sigorta kolu primini bildirilmiş olması,
  • Kendi adı ve hesabı (4/b li) çalışan sigortalı için, doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az yüz yirmi gün kısa vade sigorta kolları primleri yatırılmış, genel sağlık sigortası primleri dahil prim ve primlere ilişkin her türlü borcun ödenmiş olması,
  • Doğumu canlı gerçekleştirmiş olması şartı vardır.

Emzirme ödeneği hak kazanan sigortalıdan sigortalılığı sona erenin, bu tarihlerden başlamak üzere üç yüz gün içerisinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın ya da eşi analık sigortasında yararlanacak erkekler, doğum tarihlerinden önceki on beş ay içerisinde en az yüz yirmi gün primleri ödemiş olması şartıyla emzirme ödeneğinde yararlandırılmaktadır. 2019 senesi için emzirme ödeneği yüz seksen TL, 2020 yılı için iki yüz iki TL, 2021 yılı için iki yüz otuz iki TL, 2022 yılı için üç yüz on altı TL olarak belirlenmiştir.

REKLAM

Süt Parası Kimler Alır, Alamaz

Süt parası ödeneği, doğum yapması durumunda sigortalı kadına ya da sigortalı olmayan karısı doğum yapması durumunda sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmetler akdine tabi ya da kendi adı ve hesabına yaptığı çalışmasından dolayı gelir ya da aylık alan kadınlara ya da gelir ya da aylık alan erkeğin sigorta olmayan eşine süt ödeneği ödenir.

REKLAM

Süt parası hizmet akdine tabi çalışanlar (4/a’lı) sigortalı ile kendi adı ve hesabı (4/b’li) çalışan sigortalıların yararlandığı bir ödeme türü olup, kamu görevlileri olan sigortalıya 657 sayılı Devlet Memur Kanunu gereğince kendi kurumunca ödeme yapmakta olup bu kişiye süt parası ödenmez. Emzirme ödeneği faydalanabilmek için doğum yapan kişilerin sigortalı olması şartı bulunmuyor. Eşi sigortalı olarak çalışan ev hanımları da emzirme ödeneğini alabiliyor. Süt parasını yani emzirme ödeneğini doğum yapan vatandaşa maddi olarak yardım etmek amacıyla oluşturuldu.

Süt Parası Kaç Ay Verilir

REKLAM

Anneye veya eşine verilen süt parası SGK’ya ya da BağKur’lu kişiye en az dört ay prim ödenmesi durumunda verilmektedir. Süt (emzirme) paraları başvurusu ise özellikle ilk doğumunu yapan anne adayı ve aileleri tarafından merak edilen konu arasında yer almaktadır. Süt parası için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek bulunmamaktadır.

Doğum yaptığınız hastaneden süt parası için giriş işlemlerini sistem tarafından yapılmaktadır. Süt parası doğum ardından yaklaşık 2 ay içinde ödenir. Bu ödemeleri PTT’ye giderek T.C. kimlik numarası söyleyerek alabilirsiniz. Ödeme yalnızca babaya verilir. 4A (S.SK) ve 4B (BAĞKUR) sigorta koluna mensup olarak hizmet sürelerine bağlı ya da kendi adları ile hesabına yaptığı çalışmadan dolayı aylık alan anne ve baba süt parası alabilir.

REKLAM

Süt Parası Ne Zaman Yatar

Anneye veya eşine verilen süt parası SGK’ya ya da BağKur’lu kişiye en az dört ay prim ödenmesi durumunda verilmektedir. Süt (emzirme) paraları başvurusu ise özellikle ilk doğumunu yapan anne adayı ve aileleri tarafından merak edilen konu arasında yer almaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından verilen bu destekler yalnızca bir defaya mahsustur. Anneye yapılan her doğum ardından ödenmektedir.

REKLAM

2022 yılı süt parası ödenekleri üç yüz on beş TL’dir. Tek sefer mahsus olmak üzere her ayın sekizi ve on dörtü arasında yatırılmaktadır. Doğum olduğunda ayda ise bir sonra ki ayın sekiz ve on dörtü günleri arası ödeme yapılmaktadır. Süt parası hesabına ya da PTT üzerinde yatırıldığında beş yıl içinde parayı çekmek gerekmektedir. Doğumdan önce – sonra kullandığı on altı haftalık izin için maaşlarından herhangi bir kesintiler yapılmaz ve maaşı SGK’dan alırlar. Ancak işçi iki günlük ücretleri kesilir. On altı haftalık doğum izni sonra altı aylık izin kullanılacaksa bu altı ay için çalışan kişiler maaş alamaz.

Soru Sor & Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.